A.   MİMARİ

Mimari Hizmetlerin Genel Kapsamı:

1. Mimari / inşaat çizimleri tasarımı ve üretimi.

1.a) Proje Önerileri ve Proje Geliştirme

Binanın saha düzeni hakkında temel fikri ve MD’nin nihai tasarıma karar vermesi için yeterli bir tasarım şartnamesini gösteren 1/100 ölçekli çizim.

1.b) Planlama:

Genel saha planı 1/200 ölçek

Uygulama projesi 1/50 ölçek

İnşaat detayları 1/20-1/10-1/5 ölçek

2.  3-D Evlerin ve arazilerin görselleri

3. TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)

İnşaat sırasında, iş denetlenmeli ve onaylanan projelere / belgelere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Mimar gerektiğinde araziye gidecektir. İşin teknik sorumluluğu ve kontrolü inşaatın sonuna kadar sürecektir.

B.   İNŞAAT

Binanın Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan ve mutabık kalınan projeye uygun olarak inşa edilmesi.

C.    BAKIM & ONARIM

C.1. Evi düzenli olarak kontrol etmek

C.2. Bahçe ve site denetimi

C.3. Havuz bakımı

C.4. Ev Temizliği hizmeti

C.5. Onarım ve geliştirme / Yenileme çalışmaları

D.  MEVCUT BİNALARIN RESTORASYONU VE YENİDEN DÜZENLENMESİ